* Ưu đãi giảm giá chỉ áp dụng cho thuê bao lần đầu đăng ký gói K+ 

 

ĐĂNG KÝ GÓI K+ TIỆN LỢI

DK LM       5092

gửi

ĐĂNG KÝ GÓI K+ TRỌN VẸN

DK VM        5092

gửi

GIỚI THIỆU

GÓI CƯỚC

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

LIÊN HỆ

ĐĂNG KÝ GÓI K+ TRỌN VẸN

DK VM3        5092

gửi

ĐĂNG KÝ GÓI K+ TRỌN VẸN

DK VM6        5092

gửi